Huwelijksgedichten christelijk

Lief bruidspaar,
Vandaag gaf je elkaar de hand.
Het ja-woord heb je gegeven.
Houd de beloften in stand
in de rest van jullie leven.

Soms komt er tegenwind en tegenslag.
En moet je heel veel strijden.
Bid daarom samen, elke dag,
Om kracht in zulk verdriet en lijden.

Bruidspaar,
Waar liefde woont, gebiedt de Heer’ den zegen.
Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen.
Dat God deze bekende woorden,
die jullie al zo vaak hoorden,
in jullie leven vervullen mag.
Ook na jullie huwelijksdag.

Voor het bruidspaar
Het samen leven
is krijgen, maar vooral ook geven!
Wij wensen jullie veel zegen
op al jullie levenswegen.
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!

Lieve … en ….
Als jullie op de Heere vertrouwen,
zijn jullie gelukkig op deze aard’.
Dan mag je in lijden weer uitkomst aanschouwen.
Dan ben je, in verdriet en vreugde, welbewaard.
Gods zegen toegewenst in jullie huwelijk!

Geliefd bruidspaar,
Op deze stralende dag
is mijn wens en bede
Dat God jullie zegenen mag,
Op aarde, hier beneden.
Maar boven de zegen voor de tijd,
wens ik jullie de zegen voor de eeuwigheid.

Beste … en ….
Vanaf vandaag zijn jullie man en vrouw,
Wij wensen jullie veel liefde en trouw.
Dankbaarheid in vreugde, berusting in smart,
wensen we jullie vanuit ons hart.
Onze gelukswensen voor jullie huwelijk!

Lieve jonge mensen,
Ik wil jullie wensen,
bruidegom en bruid,
het kleine versje, dat luidt:
Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg,
Wie Jezus heeft, die heeft genoeg

Lief bruidspaar,
Liefde is een kostelijk goed,
wil dat altijd bedenken.
Liefde in voor- en tegenspoed,
Moge God jullie dat schenken.
Moge Hij jullie geven
dat jullie samen leven
tot Zijn eer, die nooit vergaat.
Bid dat Zijn trouw jullie niet verlaat,
Dat Hij jullie met Zijn trouw wil omringen,
ook in de kleinste dingen.

Voor het bruidspaar,
God schonk jullie aan elkaar,
om te worden man en vrouw.
Bid dan elke dag maar
om liefde en om trouw.
Vraag of God kracht wil schenken,
of Hij jullie wil gedenken.
Met Zijn zegen kun je samen door de tijd.
En samen naar de eeuwigheid.

Bruidspaar,
Blijf altijd aan elkaar toegewijd.
Ontvang vreugde met dankbaarheid.
Komt er tegenspoed, een bange tijd,
bid dan samen om lijdzaamheid.
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!

Lieve … en ….
Vandaag gaf je elkaar een belofte.
Steun elkaar in goede en kwade tijden.
Verbreek nooit je gelofte,
niet in vreugde noch in lijden.

Lief bruidspaar,
Op deze bijzondere dag,
waarop je elkaar trouw beloven mag,
Wens ik dag God, vandaag en morgen,
Voor jullie beiden liefdevol zal zorgen.
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!

Geliefd bruidspaar,
Je hebt elkaar trouw beloofd,
vervuld is jullie verlangen.
Maar dat je boven alles toch
Gods zegen mag ontvangen!
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!

Beste … en ….,
Het ja-woord is gegeven.
Jullie levens met elkaar verweven.
Moge God jullie huwelijksleven
met zijn liefde en trouw omgeven!
Van harte gefeliciteerd!